Київ, Україна
вул. Золотоустівська 23
Атрибуція і експертиза ікон і творів живопису
Рекомендації та консультації при складанні корпоративних і приватних колекцій
Проведення виставок і тематичних лекцій
На сайті представлена частина експозиції салону. За більш детальною інформацією звертайтеся до художнього салону "Візантія" по вул. Золотоустівська 23.

30.04.2013 состоялась презентация проекта "Different - різне"
30.04.2013 состоялась презентация проекта "Different - різне"

РІЗНЕ

Із 30.04 по 30.05 в арт-салоні Візантія, вул. Пушкінська, 21, представлено виставку-проект під назвою DIFFERENT. РІЗНЕ. Ідея об'єднати в невеликому залі близько 20 різних як за технікою, так і за світосприйняттям художників порадує відвідувачів неординарністю та свіжістю рішення. Живопис Галини Григор'євої, Темо Свірелі, Ахри Аджінжала, Давида Шарашидзе, Петра Лебединця, Катерини Білетіної, Віталія Кириченка, офорти Оксани Стратійчук та Еда Бєльського, графіка Олени Придувалової й Бориса Егізарьяна, ліногравюри Олесі Джураєвої, авторська кераміка Нелі Ісупової та Гії Міміношвілі ... Передбачається, що простір заживе власним життям, не тільки акцентуючи увагу на відомих іменах, а й знаходячи радість у відкритті нових імен митців.

РАЗНОЕ

С 30.04 по 30.05 в арт-салоне Византия, ул. Пушкинская. 21, представлена выставка-проект под названием DIFFERENT. РАЗНОЕ. Идея объединить в небольшом зале около 20 разных  художников как по технике так и по мировосприятию порадует посетителей неординарностью и свежестью решения. Живопись Галины Григорьевой,Темо Свирели, Ахры Аджинжала, Давида Шарашидзе, Петра Лебединца, Катерины Билетиной, Виталия Кириченко, офорты Оксаны Стратийчук и Эда Бельского, графика Елены Придуваловой и Бориса Егизарьяна, линогравюры Олеси Джураевой, авторская керамика Нели Исуповой и Гии Миминошвили…Предполагается, что пространство заживет собственной жизнью, не только акцентируя внимание на известных именах, но и находя радость в открытии нових художников.

DIFFERENT

The art exhibition DIFFERENT will run from 30.04 to 30.05 in Byzantium art salon, 21 Pushkinskaya Str, Kiev.The concept of the exhibition is to unite in a small space about twenty artists whose technique and perception of the world will delight visitors with their originality and freshness.Paintings by Galina Grigorieva, Temo Svirely, Akhra Adzhinzhala, David Sharashidze, Peter Lebedynets, Catherine Biletinoy and Vitali Kirichenko; etchings by Oksana Stratiychuk and Ed Belsky; graphics by Helena Priduvalov and Boris Egiazaryan; linocuts by Olesya Djuraeva, and ceramics by Nelli Isupova and Gia Miminoshvili. It is hoped the project will begin to live its own life, focusing not only on well-known names, but finding joy in the discovery of new artists.